velikost textu

Moravian church and its legacy in the US

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moravian church and its legacy in the US
Název v češtině:
Moravská církev a její odkaz ve Spojených státech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sandra Jadlovcová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Id práce:
180678
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Moravští bratři, hrabě Zinzendorf, Herrnhut, mise do Severní Ameriky, Pensylvánie a další expanze, hodnoty a přesvědčení Moravské církve, dnešní Moravská církev v Americe a Evropě, srovnání Moravských církví
Klíčová slova v angličtině:
Moravian Brethren, Count Zinzendorf, Herrnhut, mission to North America, Pennsylvania and further expansion, Moravian Church values and beliefs, Moravian Church in America and Europe today, comparison of Moravian Churches
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na slovní spojení „Moravští bratři“, které zahrnuje jak geografickou entitu (Moravští), tak kmenovou soudržnost (bratři). Je totiž ostrým protikladem univerzalistického a kosmopolitního dosahu působení služby této církve. Tato bakalářská práce proto hledá a zjišťuje do jaké míry jsou původní zásady Moravských bratří uchovány. Studováním zásadních děl, studií a dizertačních prací, které na téma Moravských bratří a jejich rozrůstání se a mise Severní Americe již existují, jsem shromáždila a syntézou utřídila hlavní a nejdůležitější fakta podobností a rozdílností jejich existence a fungování v Evropě a ve Spojených Státech, a následně vyhodnotila, do jaké míry se jejich současné konfesní praktiky shodují s jejich půvo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sandra Jadlovcová 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sandra Jadlovcová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sandra Jadlovcová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB