velikost textu

Stereotypes of Teenage Mothers in UK Reality Shows

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stereotypes of Teenage Mothers in UK Reality Shows
Název v češtině:
Stereotypizace náctiletých matek v britských reality show
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavlína Haklová
Vedoucí:
Irena Reifová
Oponent:
PhDr. Ulrike Notarp
Id práce:
180636
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Reality TV, reality show, těhotenství náctiletých, těhotenství u nezletilých, třída, Velká Británe, stereotypy, underclass, tabu, padlé ženy, Folk Devils, morální panika, poverty porn, kvalitativní obsahová analýza.
Klíčová slova v angličtině:
Reality TV, reality show, teenage pregnancy, underage pregnancy, class, United Kingdom, stereotypes, underclass, taboo, Fallen Women, Folk Devils, moral panics, poverty porn, qualitative content analysis.
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zachycuje a popisuje stereotypizaci náctiletých a nezletilých matek, která se pravidelně objevuje v britských a amerických reality shows vysílaných ve Velké Británii. Úkolem této diplomové práce je prozkoumat a definovat stereotypy, které se nejčastěji v těchto pořadech objevují pomocí kvalitativní obsahové analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. První se zaměřuje na fenomén těhotenství u náctiletých a nezletilých matek v Británii jako důsledku démonizace, zostuzování chudoby a společenského stigmatu v kontextu britské kultury a společnosti. Druhá část práce tyto teoretické poznatky aplikuje a analyzuje nejčastější stereotypy, které jsou přítomné v konrétních reality shows vysílaných ve Velké Británii.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis captures and describes the stereotypes of teenage and underage mothers regularly represented in British and American reality shows, broadcasted in the United Kingdom. The task of this paper is to explore and define the most frequent stereotypes presented by these TV shows on randomly selected samples. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the phenomenon of teenage and underage mothers in the UK as a result of underclass demonisation, poverty shaming and social stigma in the context of British culture and society. The second part of this thesis applies the theoretical findings and analyses the common stereotypes represented and displayed in particular reality shows broadcasted in the UK using qualitative content analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Haklová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Haklová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Haklová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Irena Reifová 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ulrike Notarp 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Pavlína Haklová 311 kB