velikost textu

Vyrovnávání svalových dysbalancí v dolní části trupu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyrovnávání svalových dysbalancí v dolní části trupu
Název v angličtině:
Correction of muscle imbalances in the lower part of the human body
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Maťhová
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
180558
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svalové dysbalance, dolní část trupu, kompenzační cvičení, vyrovnávací cvičení,
Klíčová slova v angličtině:
muscle imbalances, lower trunk, compensational exercises, corrective exercises
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Maťhová 1.64 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 153 kB