velikost textu

Hráči deskových her jako subkultura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hráči deskových her jako subkultura
Název v angličtině:
Gamers of Board Games as a subculture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Šmíd
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Id práce:
180451
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hráči, deskové hry, subkultura, motivace k hraní, etnografie, hra
Klíčová slova v angličtině:
gamers, board games, subculture, motivation to play, ethnography, game
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Šmíd 895 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 152 kB