velikost textu

Způsoby skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
The ways of employment termination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Hana Kašparová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
180402
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovněprávní vztah, ukončení pracovního poměru, zákoník práce.
Klíčová slova v angličtině:
Employment relationship, termination of employment, labour code.
Abstract v angličtině:
English abstract My thesis on the topic "The ways of employment termination" comprehensively discusses legal modification of employment termination and also focuses on actual development of the institute or on related international documents and other relevant particulars of the processed issue, including potential proposals to procedures de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Hana Kašparová 1.2 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Ing. Hana Kašparová 381 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Hana Kašparová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Hana Kašparová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 600 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 854 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 300 kB