velikost textu

Obraz Indie v českých médiích od roku 1990

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz Indie v českých médiích od roku 1990
Název v angličtině:
The Image of India in the Czech media since 1990
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Mudrová
Vedoucí:
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Id práce:
180391
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Indologie (INDL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Indie, česká média, mediální obraz, diskurz, diskurzivní analýza
Klíčová slova v angličtině:
India, Czech media, media image, discourse, discourse analysis
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje obrazu Indie v českých médiích. Jedná se o časové vymezení od roku 1996 po současnost. Hlavním cílem práce je popsat obraz Indie, který je tvořen českými tištěnými médii. V první kapitole bude problém vymezen z teoretického a metodologického hlediska a zároveň bude popsán výběr zdrojových materiálů. V další části práce budou pomocí kvantitativního výzkumu představena média, která v České republice referují o Indii nejčastěji. Dále se bude pomocí diskurzivní analýzy hlouběji zkoumat způsob, jakým autoři představují Indii veřejnosti a jak tedy přímo přispívají k vytváření určitého obrazu Indie mezi čtenáři. Závěr zhodnotí, jak je Indie v České republice komunikována.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the image of India in the Czech media. The analysis begins in 1996 and continues to recent years. The aim of the thesis is to describe the image of India in the Czech print media. The principles of the theory of discourse, discourse analysis and image in media as well as the methodology are defined in the first chapter, which also contains the description of the primary sources for the further analysis. The following part of the thesis contains the results of the quantitative media analysis, that show which media are writing most often regarding the topic „India“. The thesis further shows the results of the qualitative discourse analysis, which explains in detail how are the journalists creating the image of India and how they directly contribute to the construction of the image of India among the readers. The conclusion describes how is India communicated in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Mudrová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Mudrová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Mudrová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 152 kB