velikost textu

Metody sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi
Název v angličtině:
Methods of Social Work in Refuge for Mothers with Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Dorschnerová
Vedoucí:
Mgr. Sylvie Stretti
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
180309
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klient, metody sociální práce, azylový dům pro matky s dětmi, sociální intervence, vztah sociálního a pracovníka a klienta, případová práce, mediace, poradenství
Klíčová slova v angličtině:
Client, Social work methods, Refuge for mothers with children, Social intervention, Casework, Mediation, Counselling/ guidance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Dorschnerová 879 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Sylvie Stretti 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 569 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB