velikost textu

Péče o pozůstalé v nemocnici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o pozůstalé v nemocnici
Název v angličtině:
Bereavement Care in Hospital
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Manková
Vedoucí:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
180244
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem podpory a pomoci pozůstalým v nemocnici, konkrétně se věnuje pozůstalým po pacientech, jejichž smrt byla očekávána. Vysvětluje, jak funguje proces truchlení a jaké jsou jeho fáze. Dále popisuje principy svépomoci, laické a profesionální pomoci pozůstalým a zdůrazňuje funkci pohřbu v procesu vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby. Na dané téma hledí i z pozice nemocnice a popisuje postup práce s mrtvým tělem, kde vysvětluje, jak probíhá ohledání těla s cílem konstatování smrti a jeho pozdější zaopatření. Zdůrazňuje zde právní zakotvení a ustálené postupy. Jelikož v nemocnici probíhá i primární kontakt s pozůstalými, je v práci popsáno, jak je příbuzným sdělena skutečnost úmrtí pacienta a jakým způsobem probíhá rozhovor s lékařem po pacientově smrti. Nakonec se práce věnuje výzkumu, který proběhl v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a jehož smyslem bylo zjišťování, jaké služby jsou pozůstalým poskytovány a jak nemocniční personál chápe svou roli v pomoci pozůstalým. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The topic of this Bachelor thesis is the bereavement care in hospitals, with focus on the situations that arise when a patient is expected to die. Firstly, the thesis explains the process of grieving and its phases. Then it looks at principles of self-help and support from non-professional and professional care services. Emphasizing the valuable function of a funeral in the process of dealing with loss of a close person. Secondly, the role of the hospital is explained, including the procedure of treatment of the dead body and the corresponding laws and settled practices. The thesis explains how the patient's death is communicated to the bereaved ones whilst still in hospital. Finally, a survey research was conducted in the Ústřední Vojenská Nemocnice hospital in Prague, with the goal of finding out the services offered to bereaved people. Also the survey investigated the way in which the hospital’s staff understand their role in bereavement care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Manková 988 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Manková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Manková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB