velikost textu

Transformatıon of Pera into Cultural District of Istanbul in the second half of the 19th Century

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transformatıon of Pera into Cultural District of Istanbul in the second half of the 19th Century
Název v češtině:
Proměna městské části Pera na kulturní čtvrt Istanbulu (v druhé polovině 19. století)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Muhammet Sami Bayram
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Darina Martykánová, Ph.D.
Gyöngyi Heltai, Dr.
Id práce:
180225
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (TEMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Pera, Beyoğlu, Istanbul, modernizace, okcidentalizace, kulturní čtvrt, osmanské divadlo, divadelní budovy, volný čas, zábava
Klíčová slova v angličtině:
Pera, Beyoğlu, Istanbul, Modernisation, Occidentalisation, Cultural District, Ottoman Theatre, Theatre Buildings, Leisure, Entertainement
Abstrakt:
ABSTRAKT Druhá polovina 19. století byla pozoruhodným obdobím v historii transformace istanbulské čtvrti Pera, která může být také sledovánanejen v historii jeho divadelních budov vystavěných ve stylu západoevropské architektury, ale i pasáží, rozmanitých kulturních aktivit, v dikciúředních předpisů, navrhování a vytváření veřejných a soukromých prostor. Rozsah této studie se zaměří na období mezi vyhlášením ediktu Gulhane (1839) až do druhé ústavní éry (1908). Vybral jsem si čtvrt Pera, také známou jako Beyoglu / Taksim pro tuto případovou studii, protože měla poměrně specifické funkce ve městě. V této části města žily různé etnické skupiny a to v průběhu jeho dlouhé historie. V druhé polovině 19. století multietnicita Pery vytvářela její specifickou kulturní harmonii, která ovlivnila společenský život čtvrti. Mám v úmyslu testovat tuto hypotézu použitím konceptu kreativity Charles Landryho a zjistit v závěru práce, zda je možné definovat Peru jako kulturní čtvrt. Budu uplatňovat výše uvedené koncepty,zkoumat historii Pery jako pozoruhodný moderní typ utváření moderníčtvrti. Ukáži, že postupný růst množství a intenzity interakcí mezi Západem a osmanskou společností vytvořil kulturní infrastruktury, které na oplátku vytvořily kosmopolitní charakter Pery. Sociální a každodenní život se začal měnit s výskytem západního stylu institucí, zábavy, ale i divadelních budov. Prostřednictvím analýzy tohoto procesu objevíme některé charakteristiky Pery v 19. století a interakce kulturních jevů mezi evropským Západem a osmanskou společností v této části Istanbulu. Klíčová slova: 19. století, osmanské divadlo, Pera, volný čas
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The second half of the 19th Century was a remarkable period in the history of the transformation of Istanbul’s Pera district, which can also be detected in the history of its western type theatre buildings, passages, cultural activities, district regulations, planning and establishment of other public and private spaces. The scope of the study will focus on the period between the announcement of the Edict of Gulhane (1839) till Second Constitutional Era (1908). I have chosen the Pera district, also known as Beyoğlu/Taksim for this case study, because it had quite specific functions in the city. It had hosted various ethnical groups throughout its long history, which was also the case in the middle of the 19th century, and the cultural harmony influenced the district’s social life. I intend to test this hypothesis by applying Charles Landry’s creativity city concept with Pera’s cultural district at the end of the thesis. I will apply the aforementioned concepts and examine the remarkable modern type constructions of the district and their history. I will show that gradual growth of the amount and intensity of interactions between the West and the Ottoman Society created a cultural infrastructure, which in turn created a cosmopolitan area in Pera. Social and daily life started to change with the appearance of occidental style institutions, entertainment, and theatre buildings. While examining this process I will show some characteristics of 19th century Pera and its cultural elements in the context of interaction with Western culture. Key words : 19th Century, Ottoman Theatre, Pera, Leisure Time
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Muhammet Sami Bayram 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Muhammet Sami Bayram 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Muhammet Sami Bayram 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 620 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Darina Martykánová, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Gyöngyi Heltai, Dr. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 241 kB