velikost textu

Postoje žáků vybrané střední školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje žáků vybrané střední školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Název v angličtině:
Pupil attitudes of a chosen secondery school to health and a healthy diet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ilona Novotná
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
180070
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdraví, zdravý životní styl, zdravá výživa, výživa, živiny, stravovací režim a pitný režim.
Klíčová slova v angličtině:
Health, healthy lifestyle, healthy Diet, nutrition, nutrients, eating habits and drinking regime.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ilona Novotná 1.36 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 152 kB