velikost textu

Populární literatura a její místo na střední škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populární literatura a její místo na střední škole
Název v angličtině:
Popular literature and its place in secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Szyszkowiczová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Králíková
Oponent:
Mgr. František Brož
Id práce:
180068
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UCSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populární literatura, výuka na střední škole, seznamy četby, maturita, pracovní listy
Klíčová slova v angličtině:
popular literature, secondary school education, required reading, maturita exam, worksheets
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměří na populární literaturu a její místo na střední škole, konkrétně se bude jednat o výzkum, nakolik je tato literatura zastoupena v seznamech literatury k maturitní zkoušce a také se na základě ukázek pokusí podat návrhy, jak by mohly vypadat nejen hodiny literární výchovy, jaké otázky by mohly být studentům kladeny, ale budou vytvořeny pracovní listy k maturitní zkoušce, jejichž výňatky jsou vybrány právě z titulů populární literatury. Jako výchozí zdroje budou využity základní slovníkové práce, příručky pro základní a střední školy, Trávníčkovy výzkumy čtenářství a čtenářské kultury a také odborné práce týkající se jak populární kultury, tak i literatury pro děti a mládež.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis focuses on popular literature and its place on czech secondary schools with a research on how much this kind of literature is involved in the reading lists for the Maturita exam. Based on examples we will try to give some proposals not only for what literature lessons should look like and which questions should be answered by the students but we will also prepare worksheets for the Maturita exam where selected parts from works of popular literature will be used. As initial sources we will use basic dictionary works, guides for elementary and secondary schools, Trávníček’s researches on reading and reading culture and also expert works concerning popular culture and literature for children and adolescents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Szyszkowiczová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Szyszkowiczová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Szyszkowiczová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Králíková 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Brož 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB