velikost textu

Humor v písňových textech českých folkových písničkářů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Humor v písňových textech českých folkových písničkářů
Název v angličtině:
Humor in the songs of Czech folk songwriters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Simota
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponent:
Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Id práce:
180066
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Folk|humor|diskurz|znakový systém|kulturní systém|orální historie|teorie polí
Klíčová slova v angličtině:
Folk music|humor|discourse|sign system|cultural system|oral history|field theory
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na studium specifického postavení diskurzu humoru v písňových textech českého folku. V úvodní části jsou pro jednotlivé fenomény stanoveny koncepční a metodické rámce, které v následující části jejich komplexním uchopením poskytují podklady pro narativní a literární výzkum. V závěrečné části diplomové práce je tento výzkum zaměřen na vybrané praktické příklady humorného narativu ve folkové písni, jejichž prostřednictvím bude poskytnut příspěvek k problematice ideálně typické konstrukci české národní povahy.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis focuses on the study of the specific position of the discourses of humor in song lyrics of Czech folk music. In the introductory part, conceptual and methodological frameworks are defined for individual phenomena, which in the following part, through comprehensive perception provide their basis for narrative and literary research. In the final part of the diploma thesis this research is focused on selected practical examples of humorous narrative in the folk song, which will provide a contribution to the issue of ideal-typical concept of Czech national character.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Simota 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Simota 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Simota 238 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Šebek, Ph.D. 650 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB