velikost textu

Vybrané potenciálně patologické momenty teologie a dogmatiky a jejich přítomnost u sekt

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané potenciálně patologické momenty teologie a dogmatiky a jejich přítomnost u sekt
Název v angličtině:
Selected potentially pathological moments in theology and dogmatics, and their presence in sects
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Konečná
Vedoucí:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Id práce:
180056
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sekty, náboženská hnutí, psychická manipulace, scientologie, Chrám lidu
Klíčová slova v angličtině:
sects, religious movements, psychic manipulation, Scientology, People's Temple
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Konečná 1.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Rybák, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB