velikost textu

Efektivita Proti-Povstaleckého Snaženia v Súčastnosti: Iracké Operačné Prostredie a sily COIN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita Proti-Povstaleckého Snaženia v Súčastnosti: Iracké Operačné Prostredie a sily COIN
Název v češtině:
Efektivita Proti-povstaleckého snažení v současnosti: Irácké Operační Prostředí a síly COIN
Název v angličtině:
Effectivity of Counterinsurgency in 21st century: Operational Environment of Iraq
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucia Tomášková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Jan Ludvík
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
180003
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ANOTÁCIA Diplomová práca sleduje priebeh proti-povstaleckého snaženia v kontexte moderné povstalectva. Zámerom práce je zistiť ako sa spojenecké sily spolu s centrálnou autoritou vyrovnali s rebéliou niekoľkých povstaleckých skupín v operačnom prostredí etnicko-nábožensky fragmentovanej spoločnosti. Vzhľadom na to, že koaličné sily museli až dvakrát zasahovať v tejto krajine proti povstalcom, práca porovnáva dve proti-povstalecké stratégie, a následne ich hodnotí podľa vybraných kritérií úspešnosti. Tie sú: legitimita, lokalizácia, izolácia a eliminácia. Cieľom analýzy je skonfrontovať prístup COIN z roku 2007 so stratégiou v roku 2014. Komparácia chce poukázať či nastal určitý vývoj v pojatí COIN v Iraku, a následne evaluovať skúmané obdobia na základe kritérií, ktoré by mali pomôcť z určením odpovede na výskumnú otázku. Výskumná otázka teda znie, ktorá z dvoch spomínaných proti-povstaleckých stratégií by mohla byť vyhodnotená ako efektívnejšia? Vyhodnotenie efektivity COIN určí, či nastalo ponaučenie a tzv. lessons learned z predošlých bojov, ktoré by následne mohlo byť aplikované na iné, avšak podobné situácie, keď vláda bude musieť čeliť povstaleckým organizáciám. O to viac je táto téma aktuálna, keďže teroristické činy týchto skupín môžu vážne narušiť situáciu aj v Európe, ako napríklad v prípade povstaleckej organizácie Daesh
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This diploma theses looks at the how the counter-insurgency in modern era look like. The aim is to find out what were the forms how coalition forces altogether with central authority fought the rebels, specifically Al-Qaeda and Daesh. The country which is the thesis focused on is Iraq and its operation environment bound with ethnic and religious clashes. Due to the fact that coalition forces were forced to initiate two COIN operations in just a few years, the theses compare and contrast both counter-insurgency operation, since both were led by two partly different field manuals. The final aim is to evaluate the strategies using four criteria: legitimacy, localization, isolation, elimination. The analysis confronts two approaches to COIN, one from 2007, second one from 2014. The research question is: which one of these two counter- insurgency strategies could be seen as more effective? The theses should find out whether there are any lessons learned, and whether the approach of coalition forces to this topic evolved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Tomášková 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Tomášková 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Tomášková 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Jan Ludvík 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 576 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB