velikost textu

Rozvoj dětské hudební tvořivosti na 1. stupni ZŠ ve třídách s programem Začít spolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj dětské hudební tvořivosti na 1. stupni ZŠ ve třídách s programem Začít spolu
Název v angličtině:
Development of Children´s Musical Creativity in Primary School in Classrooms with the Step by Step Program
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Vlasatá
Vedoucí:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Id práce:
179978
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — německý jazyk (N HV-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tvořivost, hudební tvořivost, tvořivé vyučování, kreativní myšlení, inovace ve vzdělávání, program Začít spolu
Klíčová slova v angličtině:
creativity, musical creativity, teaching music in primary schools, innovations in education, creative thinking, Step by step program
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje hudební tvořivosti u žáků prvního stupně ZŠ v souvislosti s alternativním vzděláváním, konkrétně vzdělávacím programem Začít spolu. Práce se snaží nastínit aktuální otázky alternativního vzdělávání a představuje hlavní myšlenky vzdělávacího programu Začít spolu. Dále pak zpracovává téma o tvořivosti obecně a v rámci něho se zaměřuje na specifickou problematiku hudební tvořivosti a jejího rozvoje. Cílem této práce je analyzovat a srovnat zkušenosti s užitím hudebně tvořivých činností ve výuce hudební výchovy v běžných třídách a ve třídách s programem Začít spolu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with a children's musical creativity development at primary school with the Step-by-step program. The thesis introduces an overview of the current topics in alternative education, reveals main ideas of the Step by step program and describes a creativity in general with focus on the area of musical creativity and its development. The main goal of this thesis was to analyze usage of activities stimulating musical creativity development in normal classes at primary school and compare the results with the classes where the Step by step program is in use.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Vlasatá 2.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anežka Vlasatá 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Vlasatá 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Vlasatá 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 613 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 153 kB