velikost textu

Ruskojazyčná tištěná periodika vydávaná v České republice mezi lety 1990 až 2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ruskojazyčná tištěná periodika vydávaná v České republice mezi lety 1990 až 2016
Název v angličtině:
Russian language printed periodicals in the Czech Republic from 1990 to 2016
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Kučerová
Vedoucí:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
179972
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
menšinová média, ruskojazyčný tisk, ruskojazyčná menšina v České republice, analýza dokumentů, hloubkové rozhovory,
Klíčová slova v angličtině:
minority media, Russian language press, Russian language minority in the Czech Republic, document analysis, in-depth interviews,
Abstrakt:
Práce se zabývá ruskojazyčným periodickým tiskem v České r 1990 až 2016. Na základě kvantitativní analýzy dokumentů popisuje změny v počtu titulů, rozeznává tři typy vydavatelů a podrobně se zabývá největšími z rozhovorů s producenty těchto menšinových médií charakterizuje čtenáře českého ruskojazyčného tisku a jeho funkce. Text je také doplněn o výčet ruskojazyčných titulů, které ČR vycházely v hů a jejich závěru, že ruskojazyčných tištěných periodik v ubývá. ČR Jejich čtenáři jsou lidé různých věkových kategorií, kteří umí rusky a je jim příjemné v zyce číst. Ruskojazyčná periodika zprostředkovávají čtenářům občanské a kulturní vysvětlování ožňují asimilaci díky zprostředkovávání českým elemen
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis deals with Russian language periodic press in the Czech Republic from 1990 to 2016. Based on a quantitative document analysis, the thesis describes changes in number of periodicals, identifies three types of publishers and details the biggest publishing companies. Readers and functions of Russian language periodic press are defined with the help of in-depth interviews with media producers. The thesis is supplemented by a list of Russian language titles published in the Czech Republic in 2018. It also contains a description of producers of this minority language media and their working conditions. The thesis concludes that there is a declining tendency in number of Russian language titles published in the Czech Republic. The age of readers of this type of minority media varies. The audience speak and read in Russian and it is also comfortable for them to read in this language. These printed periodicals provide their readers with civic and cultural explanation and with apolitical information with so called Czech element. These functions enable their readers assimilation into the major society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Kučerová 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Kučerová 164 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Kučerová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Kučerová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB