velikost textu

Vliv Rozsudku D.H. a ostatní proti České republice na změnu školského zákona a školskou praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv Rozsudku D.H. a ostatní proti České republice na změnu školského zákona a školskou praxi
Název v angličtině:
Effect of verdikt D.H. and others against Czech republic on change of educational law and educational practice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Helena Ondráková
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
Mgr. Jiří Trunda
Id práce:
179950
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Centrum školského managementu (41-CSM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, sociální znevýhodnění, inkluzivní vzdělávání, rozsudek D.H., opatření
Klíčová slova v angličtině:
Gypsies, social handicap, inclusive education, verdikt D.H., provision
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analytickým zhodnocením judikátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti České republice. Cílem je zjistit jakým způsobem tento rozsudek ovlivnil školskou legislativu a vzdělávací praxi. Výzkumné šetření je zaměřené na zjištění plnění závěrů určených Evropským soudem České republice a zmapování dopadů rozsudku do praxe zainteresovaných stran, kterými jsou praktické školy, školská poradenská zařízení a Česká školní inspekce. Výsledkem je ucelený popis kroků, které učinila vláda k odstranění diskriminace romských žáků ve vzdělávání. Na základě zjištěných údajů lze konstatovat, že v následujícím období by nemělo docházet k diskriminačnímu zařazování žáků do praktických škol.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma deals with an analytic evaluation of The European Court of Human Rights adjudication in the matter of D.H. and others versus the Czech Republic. The aim is to ascertain how this verdict has influenced school legislation and the educational practice. The research focuses on discovering whether the Czech Republic has been fulfilling the obligations established by the European Court, and mapping the consequences of the verdict on the practices of the involved parties, which are practical schools, school consultency facilities and the Czech School Inspectorate. The result is a comprehensive description of the steps which the government has made towards eliminating discrimination of Romany pupils in the education system. Based on the foundings, it can be stated that in the upcoming future there should not be any occurences of discrimination of pupils being put to practical schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Helena Ondráková 930 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Helena Ondráková 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Helena Ondráková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Trunda 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 153 kB