velikost textu

Porovnání taktické přípravy napříč kategoriemi ve florbalovém oddíle Tatranu Střešovice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání taktické přípravy napříč kategoriemi ve florbalovém oddíle Tatranu Střešovice
Název v angličtině:
Comparison of tactical training across categories in the floorball club Tatran Stresovice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vojtěch Skála
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Id práce:
179918
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B TI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Florbal, taktika, standardní situace, herní systémy, přesilové hry, oslabení
Klíčová slova v angličtině:
Floorball, tactics, standard situation, game systems, powerplay, short-handed
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Skála 3.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 467 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 153 kB