velikost textu

Personajes en Los Detectives salvajes de Roberto Bolaño: entre la infra-realidad y la ficción

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personajes en Los Detectives salvajes de Roberto Bolaño: entre la infra-realidad y la ficción
Název v češtině:
Postavy v díle Divocí detektivové Roberta Bolaña: mezi infra-realitou a skutečností
Název v angličtině:
Characters in The Savage Detectives by Roberto Bolaño: between the infra-reality and the fiction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Krejčová
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Oponent:
PhDr. Simona Binková, CSc.
Konzultant:
PhDr. Anežka Charvátová
Id práce:
179792
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky (IBLA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
Roberto Bolaño|Divocí detektivové|literární postava|intelektuál|generace|Mexiko
Klíčová slova v angličtině:
Roberto Bolaño|The Savage Detectives|literary character|intellectual|generation|Mexico
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se soustředí na analýzu postav v díle Divocí detektivové od Roberta Bolaña. Záměrem práce není biografická analýza autorova života. Představuje detailní bádání a identifikaci postav, které byly (a nadále jsou) spojené se staoveným kontextem zasahujícím do roků, v nichž se dílo odehrává (1975-1976), a roků následujících spojených s hnutím infrarrealismus. Cílem je analýza každé postavy, která splňuje tyto podmínky. K úspešnému vypracování jsem vymyslela koncept tzv. “infra-grafie”. Infra-grafia je jistý druh životopisu vytvořeného pro každou z těchto postav, aby pomohl rozluštit záhadu, na kterou hledá tato práce odpovědi: které postavy jsou fiktivní a které jsou infra-reálné? Neboť reálná není žádná z nich.
Abstract v angličtině:
Abstract: This work is centered in the analysis of characters in the novel The Savage Detevcives written by Roberto Bolaño. The thesis has no purpose in the biografic analysis of its authors life. It represents a detailed research and identification of characters that were (and still are) attached to our delimited context which is centered in the years of the development of the plot (1975-1976) and the years after while the movement infrarrealsim lasts. Its purpose is the analysis of each selected character. In order to fulfill it I have created the concept of the “infra-grafía”. An infra-grafía is some kind of curriculum of each character that helps to respond the question that this work arises: which characters are fictional and which are infra-real? Because real is none of them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Krejčová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Krejčová 674 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Krejčová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Krejčová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Simona Binková, CSc. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 152 kB