velikost textu

Prožitek plynutí a Luciferův efekt v dětském pěveckém sboru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prožitek plynutí a Luciferův efekt v dětském pěveckém sboru
Název v angličtině:
The concept „Flow“ and Lucifer effect in the children’s choir
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Paděrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
179764
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie, český dětský pěvecký sbor, motivace, flow, disciplína
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology, czech children's music choir, motivation, flow, discipline
Abstrakt:
Summary: The aim of my research anchored mainly in musical anthropology is to describe, analyze and interpret motivations of the members in the children's music choir and their reasons to continue despite all the demands and difficulties. In addition to the basic ethnomusicological concepts I work with the theory of experience of making the music – the concept called „flow“ as characterized in the book Flow (The psychology of optimal experience) by Mihaly Csikszentmihalyi, 1996 and the concept of functionality of institutions and their influence on the choir members by Philip Zimbardo – The Luciffer Effect, 2014. This work is methodologically based on the qualitative research paradigm of social sciences and is based mainly on semi-structured interviews with former members of the choir. Key words: ethnomusicology, czech children's music choir, motivation, flow, discipline
Abstract v angličtině:
Summary: The aim of my research anchored mainly in musical anthropology is to describe, analyze and interpret motivations of the members in the children's music choir and their reasons to continue despite all the demands and difficulties. In addition to the basic ethnomusicological concepts I work with the theory of experience of making the music – the concept called „flow“ as characterized in the book Flow (The psychology of optimal experience) by Mihaly Csikszentmihalyi, 1996 and the concept of functionality of institutions and their influence on the choir members by Philip Zimbardo – The Luciffer Effect, 2014. This work is methodologically based on the qualitative research paradigm of social sciences and is based mainly on semi-structured interviews with former members of the choir. Key words: ethnomusicology, czech children's music choir, motivation, flow, discipline
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Paděrová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Paděrová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Paděrová 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 152 kB