velikost textu

Central Asian Foreign Fighters in Syria

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Central Asian Foreign Fighters in Syria
Název v češtině:
Zahraniční bojovníci ze Střední Asie v Sýrii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sabina Nováková
Vedoucí:
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Oponent:
Mgr. Jakub Záhora
Id práce:
179733
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Zahraniční bojovníci, radikalizace, rekrutace, Sýrie, Střední Asie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán
Klíčová slova v angličtině:
Foreign fighters, radicalization, recruitment, Syria, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o fenoménu středoasijských zahraničních bojovníků v Sýrii v období let 2011 až 2017. Analyzuje jejich radikalizaci, rekrutaci a cestu na bojiště. Zvláštní důraz klade na sledování reakce jejich domovských států, včetně deradikalizačních a protiradikalizačních prvků. Práce ukázala, že neexistuje žádný jednotný faktor vysvětlující radikalizaci středoasijských bojovníků; stejně tak nelze vytvořit žádný typický profil středoasijského bojovníka. Z dostupných dat vyplývá, že radikalizace a rekrutace probíhá nejčastěji na území Ruské federace. Analýza tras dále ukázala, že většina středoasijských zahraničních bojovníků přicestovala do Sýrie buď nepřímo přes několik zemí (opět nejčastěji Rusko), nebo přímo ze své země původu, a následně překročila hranici z Turecka. Práce dochází k závěru, že všech pět států Střední Asie přijímalo opatření, jimiž reagovaly na vnímanou bezpečnostní hrozbu spojenou s návratem zahraničních bojovníků. Tvrdý, restriktivní a represivní přístup převažoval napříč celým regionem.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the phenomenon of Central Asian foreign fighters in Syria, 2011– 2017. It analyzes their radicalization, recruitment, and travel patterns. Special emphasis is placed on tracking the home states’ responses, including elements of de-radicalization and counter-radicalization. The thesis has found that there is arguably no single factor explaining the Central Asian fighters’ radicalization; nor is there a typical profile of a Central Asian fighter. Available data suggest that radicalization and extremist recruitment most often occur in Russia. Furthermore, the analysis of travel patterns has shown that the majority of Central Asian fighters traveled to Syria either indirectly via multiple countries (again, most often Russia) or directly from their country of origin, and then crossed the border from Turkey. The thesis concludes that all five Central Asian states have adopted policies to address the perceived security threat of returning foreign fighters, whereas the hard, restrictive and punitive approach has been prevalent all across the region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Nováková 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Nováková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Nováková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 885 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Záhora 478 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 155 kB