text size

Čtenářské kluby pro mládež a dospělé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Čtenářské kluby pro mládež a dospělé
Titile (in english):
Book clubs for teenagers and adults
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Simona Kubisová
Supervisor:
PhDr. Radka Římanová
Opponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Thesis Id:
179688
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information Studies and Librarianship (B7201)
Study branch:
Information Studies and Librarianship (INSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/09/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
čtenářské kluby|literární diskuze|četba|mládež|dospělí|čtenáři|veřejné knihovny
Keywords:
book clubs|literary discussions|reading|teenagers|adults|readers|public libraries
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje čtenářským klubům pořádaným pro mládež a dospělé v České republice a selektivně i v zahraničí, zejména ve vztahu k aktivitám veřejných knihoven. Teoretická část práce se zaměřuje nejprve na charakteristiku a typologii čtenářských klubů, dále na jejich historický vývoj a na popis vybraných čtenářských klubů u nás i v zahraničí. Praktická část obsahuje případovou studii klubu FRESH books, což je čtenářský klub organizovaný Městskou knihovnou v Praze. Tato studie byla vypracována na základě pozorování a strukturovaných rozhovorů s několika členkami klubu. Cílem této práce je obecně charakterizovat čtenářské kluby, odhadnout možný směr jejich rozvoje, shrnout problémové okruhy v této oblasti a také navrhnout možnosti, kterými by se mohly inspirovat čtenářské kluby organizované veřejnými knihovnami v České republice. Klíčová slova čtenářské kluby, literární diskuze, četba, mládež, dospělí, čtenáři, veřejné knihovny
Abstract:
Abstract This bachelor thesis focuses on book clubs for teenagers and adults in the Czech Republic and selectively in foreign countries, especially in relation to the activities of public libraries. The theoretical part of this thesis focuses on description and typology of book clubs and then on the description of the chosen book clubs. The practical part of this thesis includes the case study of FRESH books club, which is the book club organized by Municipal library of Prague. The case study is based on observations and structured interviews with some members of this book club. The object of this thesis is to describe book clubs in general, to estimate their possible development, select problematic areas in this domain as well as to suggest ways that could inspire other book clubs in the Czech Republic, especially these organized by public libraries. Key words book clubs, literary discussions, reading, teenagers, adults, readers, public libraries
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Simona Kubisová 1.23 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Simona Kubisová 341 kB
Download Abstract in czech Bc. Simona Kubisová 82 kB
Download Abstract in english Bc. Simona Kubisová 82 kB
Download Supervisor's review PhDr. Radka Římanová 287 kB
Download Opponent's review PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 312 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB