text size

Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy
Titile (in english):
Conception of Life Style of Bohuslav Brouk in the Context of Czech Interwar Avant-Garde
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jana Ecksteinová
Supervisor:
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Helena Jarošová
Thesis Id:
179604
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Aestetics (21-KEST)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (M8109)
Study branch:
Aesthetics (EST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/09/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
životní sloh, styl avantgarda, estetizace, socialismus, estetická funkce
Keywords:
life style, style avant-garde, aesthetisation, socialism, aesthetic function
Abstract (in czech):
Diplomová práce se soustředí zejména na zmapování specifik termínu "životní sloh" a porovnání jeho koncepce s klasickou teorií slohu a s ohledem na dobový kontext. V práci jsou představeni autoři, kteří pojem „životní sloh“ v českém prostředí rozvíjeli: Karel Honzík, Oldřich Stefan, Ladislav Žák a především Bohuslav Brouk, který se tématu věnoval nejpodrobněji a nejsoustředěněji. Cílem práce je analýza specifického a originálního pojetí slohu v podání Bohuslava Brouka a jeho současníků či následovníků a následné zmapování postavení estetické funkce v teorii životního slohu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The thesis concentrates mainly on mapping of specific term „Life style“ and compares its conceptions with classical theory of style with respect to period context. The authors who participated in development of the term „Life style“ in a Czech aesthetics are introduced in the thesis: Karel Honzík, Oldřich Stefan, Ladislav Žák and mainly Bohuslav Brouk, who was engaged in the topic the most by far. The aim of the thesis is to analyze and understand specific and original interpretation of style proclaimed by Bohuslav Brouk and his peers and followers. The second aim is to do a subsequent research of the status of the aesthetic function in the theory of „Life style“. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Ecksteinová 1.03 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Ecksteinová 83 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Ecksteinová 83 kB
Download Supervisor's review Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 186 kB
Download Opponent's review PhDr. Helena Jarošová 68 kB
Download Defence's report doc. Tomáš Kulka, Ph.D. 29 kB