velikost textu

Analyse stylistique du roman Corinne ou l'Italie de Madame de Staël

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analyse stylistique du roman Corinne ou l'Italie de Madame de Staël
Název v češtině:
Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie
Název v angličtině:
Stylistic analysis of Madame de Staël's Corinne ou l'Italie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Maryia Pautava
Vedoucí:
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Id práce:
179471
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Madame de Staël|preromantismus|sentimentální román|narativní analýza|monodie|stylistický rozbor|francouzská literatura
Klíčová slova v angličtině:
Madame de Staël|Romanticism|sentimental novel|narrative mode|monody|stylistic analysis|French literature
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměří na stylistický (lingvoliterární) rozbor románu Corinne ou l'Italie od Madame de Staël. Tento rozsáhlý román je osobitý nejednoznačností vyprávěcí formy, která spočívá v mnohovrstevnatém překrývání mezi jednotlivými vypravěčskými instancemi. Kritika rovněž poukazuje na autobiografické rysy tohoto románu. Všimneme si proto též toho, do jaké míry lze v tomto románu ztotožnit pásmo vypravěče se skutečnými postoji Mme de Staël a také jak tento způsob vyprávění vede dialog se čtenářem. Naše analýza vyústí v komplexní charakteristiku tohoto významného raně romantického románu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies in multilayered overlap between individual storytelling instances. Criticism also highlights the autobiographical features of this novel. We notice to what extent the story of the narrator with the real attitude of Mme de Staël can be identified in this novel, and how the way of narration leads a dialogue with the reader. Our analysis will result in the complex characterization of this significant early romantic novel.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Maryia Pautava 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Maryia Pautava 308 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Maryia Pautava 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 215 kB