velikost textu

Video jako nástroj podporující inkluzi na střední škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Video jako nástroj podporující inkluzi na střední škole
Název v angličtině:
Video as a didactic aid for inclusion on secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Janíček
Vedoucí:
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Id práce:
179427
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
video, nástroj, podpora, inkluze, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
video, tool, didactic aid, inclusion, secondary school
Abstrakt:
V rámci této diplomové práce byl metodou akčního výzkumu sledován vliv využití video tutoriálů v porovnání s textovými návody. Zvoleným vyučovacím obsahem bylo programování, přičemž jako výukové cíle byly využity: program KODU Game Lab s textovými návody a program MINCECRAFT s návody ve formě video tutoriálů. Na závěr každého tématu byly žákům zadány vždy dva úkoly k vypracování, poté vyhodnocena jejich úspěšnost. Vliv video tutoriálů byl sledován u žáků střední školy, se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými potřebami učení, dlouhodobě nemocní a aktivní sportovci). Hlavní závěry diplomové práce ukázaly, že pro žáky je video tutoriál preferovanější vyučovací prostředek než textové materiály, a je tedy významným potenciálním nástrojem individualizace výuky. U žáků se SVP vedlo využití video tutoriálů jednoznačně ke zlepšení výsledků vzdělávání a stalo se možným nástrojem pro úspěšnou inkluzi těchto žáků.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis compares (through the method of action research) the impact of using video tutorials with text manuals. The chosen content represented the programming by means of KODU Game Lab with text manuals and MINECRAFT Education Edition with the instructions in the form of video tutorials. At the end of each issue, students were assigned two tasks to work out. Their success rate results were subsequently evaluated. The influence of video tutorials was related to secondary school students: to those with special educational needs, long- term ill pupils and gifted athletes with extensive absence from school. The research in empirical part has proved that video tutorial is preferred learning tool rather than text materials; therefore, it should be considered as an important potential method for the individualization of teaching process. The implementation of video tutorials has obviously helped to make the learning outcomes of SEN students better. It can therefore be stated that video has a potential to serve as a prospective tool for the efficient inclusion of these pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Janíček 4.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Janíček 793 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Janíček 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Janíček 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Jeřábek 720 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB