velikost textu

Vliv jógy na rovnováhové pohybové schopnosti dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv jógy na rovnováhové pohybové schopnosti dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Influence of Yoga on balance skills of pre-school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Pavlíková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Oponent:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Id práce:
179403
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě předškolního věku, Rovnováhové pohybové schopnosti, Jóga, Experiment, Standardizované testy MABC-2.
Klíčová slova v angličtině:
Pre-school child, Balance locomotive skills, Yoga, Experiment, Standardized tests MABC-2.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Pavlíková 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Pavlíková 928 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová 449 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB