velikost textu

Pařížské dohody a jejich plnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pařížské dohody a jejich plnění
Název v angličtině:
Paris Peace Accords and their fulfilling
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Nepovím
Vedoucí:
Mgr. Jiří Zelenda
Oponent:
Mgr. Barbora Jirková
Id práce:
179349
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie se specializací vietnamistika (VN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
druhá indočínská válka|Pařížské dohody|dobytí Saigonu|sjednocení Vietnamu
Klíčová slova v angličtině:
the Second Indochina War|Paris Peace Accords|Fall of Saigon|Unification of Vietnam
Abstrakt:
Anotace Dohoda o ukončení války a obnovení míru ve Vietnamu, pro kterou se více vžil název Pařížské dohody, byla výsledkem několikaletého vyjednávání a měla znamenat ukončení bojů na vietnamském území. Po několika letech vyjednávání její konečnou verzi podepsali zástupci čtyř stran zapojených v konfliktu 27. 3. 1973. Všechny strany se podpisem zavázaly ke splnění několika podmínek. Tato bakalářská práce bude zaměřená především na události, které nastaly po podpisu Pařížských dohod. Cílem práce je na základě pramenů a literatury zjistit, nakolik byly podmínky Pařížských dohod zúčastněnými stranami dodržovány. Které závazky splněny byly a které body se naopak nedočkaly naplnění. Z těchto poznatků jistě vyplynou další otázky, jako například, kdo prováděl kontrolu nad plněním daných podmínek, jak účinná tato kontrola byla a s jakými sankcemi se strany, které své závazky porušovaly, musely potýkat. Klíčová slova: druhá indočínská válka, Pařížské dohody, dobytí Saigonu, sjednocení Vietnamu
Abstract v angličtině:
Annotation Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam, which is probably better known as Paris Peace Accords, was the result of negotiations which took several years and it was supposed to lead to the end of fights in Vietnam. After several years of negotiations its final version was signed by members of four parties which were involved in the conflict on the Twenty-seventh of January, 1973. All the parties agreed to fulfil terms of the Agreement. The focus of this bachelor's work is to find out whether the terms of Paris Peace Accords were fulfilled. The work should reveal what terms were fulfilled and also what parts were not fulfilled. With these information, another questions will be raised – for example who was overseeing if the parties were fulfilling the terms, how successful this supervision was and what sanctions were imposed against the parties. Keywords: the Second Indochina War, Paris Peace Accords, Fall of Saigon, Unification of Vietnam
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Nepovím 610 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Nepovím 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Nepovím 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Zelenda 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Jirková 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB