velikost textu

Vliv některých typů běžné a ortopedické obuvi na postavení dolních končetin u dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv některých typů běžné a ortopedické obuvi na postavení dolních končetin u dětí
Název v angličtině:
The influence of some types of casual shoes and orthopedic shoes on position of lower limbs in children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Lajmarová
Vedoucí:
Ing. Pavel Černý
Oponent:
PaedDr. Zdeněk Šolc
Id práce:
179321
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ortotik-protetik (ORTOTIK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kalceotika, ortopedická obuv, chodidlo, dětská obuv, vrozené a získané vady DK
Klíčová slova v angličtině:
calceotics, orthopedic shoes, foot, shoes for children, position of lower limbs in children
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv některých typů běžné obuvi a ortopedické obuvi na postavení dolních končetin u dětí Cíle: Hlavním cílem této práce je získání teoretických informací o vlivech konstrukčních prvků některých typů běžné obuvi a ortopedické obuvi na postavení dolních končetin u dětí. Metody: Ve své práci jsem zvolila metodu systematické rešerše. Informace jsem čerpala z dostupných zdrojů české i zahraniční literatury, odborných učebnic, časopisů, online časopisů a ostatních internetových zdrojů, z odborných brožur a materiálů dostupných na odborných pracovištích. Znalosti pramení z oborů funkční a dětské anatomie, kineziologie, ortopedie, ortotiky - protetiky a fyzioterapie. Výsledky: Výsledkem této práce je soupis informací, které se zabývají zejména vlivy běžné a ortopedické obuvi, působícími na stavbu dolních končetin u dětí. Práce svým obsahem může být přínosná pro studenty oboru ortotik – protetik, podology a ortotiky - protetiky, kteří pracují v odvětví kalceotika a dětská podologie. Klíčová slova: kalceotika, ortopedická obuv, chodidlo, dětská obuv, vrozené a získané vady DK
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The influence of some types of casual shoes and orthopedic shoes on position of lower limbs in children Objectives: This thesis aims at obtaining theoretical information related to the influence of construction elements of some types of casual shoes and orthopedic shoes on position of lower limbs in children. Methods: In the thesis, the method of systematic library research was chosen. The information was gathered from available resources of Czech as well as foreign literature, specialist textbooks, magazines, online magazines and other online sources, specialist brochures and materials available in professional workplaces. The knowledge stems from the fields of functional and children’s anatomy, kinesiology, orthopedics, orthotics - prosthetics, and physiotherapy. Results: The result of the thesis is a summary of information concerning mainly the external influences off some types casual shoes and ortopedic shoes affecting the construction of lower limbs in children. The work and its content may be beneficial for students of orthotics and prosthetics, podology, calceotics, and children’s podiatry. Keywords: calceotics, orthopedic shoes, foot, shoes for children, position of lower limbs in children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Lajmarová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Lajmarová 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Lajmarová 165 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Pavel Černý 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeněk Šolc 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB