velikost textu

Hledání ideálu ženské krásy v Gainsbourgově a Baudelairově díle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání ideálu ženské krásy v Gainsbourgově a Baudelairově díle
Název v angličtině:
The Search for a Feminine Ideal of Beauty in Gainsbourg´s and Baudelaire´s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Sotonová
Vedoucí:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Id práce:
179317
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gainsbourg|Baudelaire|žena|ideál|mýtus
Klíčová slova v angličtině:
Gainsbourg|Baudelaire|woman|ideal|myth
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je hledání ženského ideálu v Gainsbourgově a Baudelairově díle. V tvorbě obou autorů je patrná představa dokonalé ženy. Tato představa je abstraktní. V Gainsbourgově případě již o ní blíže pojednávala naše bakalářská práce Lolita v životě a díle Serge Gainsbourga, na kterou tato práce částečně navazuje. První část práce se věnuje Gainsbourgovi, především jeho vztahu k ženám. Druhá část práce se zabývá Baudelairem a jeho vnímáním ženy dokonalé. Ve třetí části uvádíme vybrané Gainsbourgovy texty, na jejichž základě definujeme autorovo pojetí ženské krásy. Čtvrtá část se obdobně věnuje analýze Baudelairovy poezie. V páté části okrajově zmiňujeme i díla ostatních autorů, u nichž je podobné hledání ženského ideálu patrné. Klíčová slova : Gainsbourg, Baudelaire, žena, ideál, mýtus
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is the search for a feminine ideal in Gainsbourg’s and Baudelaire’s works. The image of an ideal woman is apparent in the works of both authors. In Gainsbourg’s case, we partly dealt with the image in our bachelor thesis Lolita in Serge Gainsbourg’s life and works. We try to follow up on the study. The first part of this thesis deals with Gainsbourg, especially his relationship with women. The second part treats of Baudelaire and his perception of a perfect woman. In the third part, we present selected Gainsbourg’s texts, and on their basis we define the author’s perception of the feminine beauty. Analogously, the fourth part deals with the analysis of Baudelaire’s poetry. In the fifth part, we marginally mention also the works of other authors, where we can see a similar search for a feminine ideal. Keywords : Gainsbourg, Baudelaire, woman, ideal, myth
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Sotonová 679 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Sotonová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Sotonová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 518 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 152 kB