velikost textu

Prevence zhoubných nádorů varlat u chlapců vybraných středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence zhoubných nádorů varlat u chlapců vybraných středních škol
Název v angličtině:
Prevention of malignant testicular tumors among young men from selected high schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karl Axel Royr González Gallardo
Vedoucí:
Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.
Oponent:
Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Id práce:
179145
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mužské zdraví, rakovina varlat, prevence, samovyšetření
Klíčová slova v angličtině:
Men's health, testicular cancer, prevention, self-examination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karl Axel Royr González Gallardo 7.18 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 467 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. 152 kB