velikost textu

Život ruských gymnázií v meziválečném Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život ruských gymnázií v meziválečném Československu
Název v angličtině:
Life of Russian Grammar Schools in interwar Czechoslovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Rábelová
Vedoucí:
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Hašková
Id práce:
178937
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ruská emigrace|meziválečné Československo|Ruská pomocná akce|střední školy|Ruské reálné gymnázium v Praze|Ruské gymnázium v Moravské Třebové
Klíčová slova v angličtině:
Russian emigration|interwar Czechoslovakia|Russian Aid Action in interwar Czechovakia|secondery schools|Rusian Real Gymmasium in Prague|Russian Gymnasium in Moravská Třebová
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá fenoménem ruských gymnázií v meziválečném Československu, konkrétně Ruského reformního reálného gymnázia v Praze a Ruského reformního reálného gymnázia v Moravské Třebové. Práce stručně pojednává o vzniku Ruské pomocné akce a o školském systému vytvořeném pro ruskou emigraci. Poté popisuje okolnost vzniku a uzavření ruských gymnázií, jejich běžný chod, učební náplň a mimoškolní aktivity studentů gymnázia.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis explores the phenomenon of Russian grammar schools in interwar Czechoslovakia, especially Russian Reformed Real Grammar School in Prague and Russian Reformed Real Grammar School in Moravská Třebová. It briefly discusses the creation of Russian Aid Action and school system,which was created for russian emigration. After that the Bachelor thesis describes the circumstances of the formation and closure of russian grammar schools, their normal course, the content of their teaching plan and extracurricular activities of the students.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Rábelová 714 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Rábelová 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Rábelová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Hašková 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB