velikost textu

Xiao Hong a její Příběhy od řeky Hulan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Xiao Hong a její Příběhy od řeky Hulan
Název v angličtině:
Xiao Hong and her Tales of Hulan River
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mária Streďanská
Vedoucí:
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Id práce:
178856
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Xiao Hong|Hulanhe zhuan|moderní čínská próza
Klíčová slova v angličtině:
Xiao Hong|Hulanhe zhuan|modern Chinese Prose
Abstrakt:
Abstrakt Predmetom tejto bakalárskej práce je próza Príbehy od rieky Hulan (Hulan he zhuan 呼兰河传), vrcholné dielo modernej čínskej spisovateľky Xiao Hong 萧红 (1911–1942). Próza s výraznými autobiografickými prvkami bola vydaná posmrtne v roku 1942 a opisuje ťažký život na dedine v severovýchodnej Číne. Próza sa skladá zo siedmich príbehov, ktoré sa dajú čítať ako samostatne, tak aj ako celok. Cieľom bakalárskej práce je predstaviť autorku a jej tvorbu, a predovšetkým analyzovať Príbehy od rieky Hulan. Cieľom analýzy je hľadanie a pomenovanie jednotiacich prvkov siedmich príbehov, pričom na skúmané dielo nahliadame ako na cyklus. V súlade s pojatím Forresta Ingrama za jednotiace prvky považujeme dynamické motívy, ku ktorým patria najmä prostredie, postavy, motívy domova, smrti, a takisto ladenie príbehov.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on Tales of Hulan River (Hulan he zhuan 呼兰河传), a masterpiece written by Chinese modern author Xiao Hong 萧红 (1911–1942). The prose was published posthumously in 1942. It has distinctive autobiographical elements and describes hard village life in Northeastern China. The prose consists of seven stories that can be read separately or as a whole. The thesis aims to introduce the writer and her work, and more importantly analyze Tales of Hulan River. The main focus of the analysis is look for unifying principles of the seven stories and name them, while considering the prose as a possible cycle. For unifying principles we use Forrest Ingram´s approach of dynamic patterns such as setting of the stories, characters, recurring motifs of home, death and the overall mood of the narrative.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mária Streďanská 902 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Mária Streďanská 107 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mária Streďanská 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mária Streďanská 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 153 kB