velikost textu

Podněty ke zvýšení čtenářského zájmu dětí mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podněty ke zvýšení čtenářského zájmu dětí mladšího školního věku
Název v angličtině:
Incentive of a increase reader interest in school age children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Horváthová
Vedoucí:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
178835
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Děti, motivace, hry, tvořivost, čtení, literatura pro děti, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Children, motivation, games, creativity, reading, children’s literature, school age children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Horváthová 797 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 436 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB