velikost textu

Časopis Scéna a předválečná avantgarda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis Scéna a předválečná avantgarda
Název v angličtině:
The Review Scéna and the Czech Prewar Avant-Garde
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Bálková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Oponent:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Id práce:
178802
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UCSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Kodíček|František Zavřel|časopis Scéna|raný expresionismus|drama a divadlo|avantgarda
Klíčová slova v angličtině:
Josef Kodíček|František Zavřel|the review Scéna|early expressionism|drama and theatre|avant-garde
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je nalézt a pojmenovat konkrétní prostředky a postupy, které stály u zrodu divadelního expresionismu u nás. V řešení bylo použito nejdříve metody kompilace sekundární literatury a následně metody analýzy a komparace vybraných článků v časopisu Scéna, který vycházel mezi lety 1913 a 1914. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že mezi hlavní expresionistické prostředky v divadle patří především ekonomie na jevišti, tedy zredukování dekorací na minimum, celková jednota hry, jednoduchost a maximální souhra slova a gesta. Přínosem této práce je probádání období raného expresionismu a zároveň komplexní rozbor periodika Scéna, které bylo ve své době tribunou moderního dramatu a divadla. Klíčová slova Josef Kodíček, František Zavřel, časopis Scéna, raný expresionismus, drama a divadlo, avantgarda
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to discover and to sname the specific resources and procedures which were present at the birth o f the theatre expressionism in our country. The first method used to find the solution to that was a compilation of the secondary literature followed by the method of analysis and comparison of the selected articles in the review Scéna review published between 1913 and 1914. Doing this research we have found out the main expressionist resource in the theatre was especially the stage economy, i. e. reducing decorations to the minimum, acting in unity, a simplicity and an utmost coordination of words and gestures. The greatest benefit of this work is exploring the period of the early expressionism as well as analysing the review Scéna which had a leading role in presenting modern drama then. Keywords Josef Kodíček, František Zavřel, the review Scéna, early expressionism, drama and theatre, avant-garde
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Bálková 827 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Bálková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Bálková 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB