velikost textu

Harmonising British and European Identity in a Technological Project

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Harmonising British and European Identity in a Technological Project
Název v češtině:
Harmonizace britské a evropské identity v technologickém projektu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Stephen Washbourn White
Vedoucí:
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Oponenti:
prof. Gábor Sonkoly
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Id práce:
178797
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (TEMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Integrace|Europeizace|Identity|Británie|Evropa|Technologie|Eurofighter Typhoon
Klíčová slova v angličtině:
Integration|Europeanisation|Identity|Britain|Europe|Technology|Eurofighter Typhoon
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na vztah technologie a integrace v britském kontextu na přelomu 20. a 21. století. V praxi to znamená použití transnacionálního evropského projektu jako čočky pro analýzu politické a sociální debaty za účelem sledování vzájemného vztahu Británie a Evropy ve formulaci britské identity. Technologie, jež se rozebírá v této diplomové práci, je Eurofighter Typhoon, na jehož rozvoji se podílely takové státy jako Španělsko, Francie a Německo. Autor si klade za cíl přispět do diskusí o formování britské identity ve vztahu k Evropě a také k rozvíjející se oblasti kulturních a sociálních dějin technik vedenou pracemi, které spojují technologii a spolubudování národních identit. Klíčová slova: Technologie, Integrace, Podpůrce EU, Euroskeptik, Británie, Evropa, Eurofighter.
Abstract v angličtině:
Abstract This research project will focus on the relationship between technology and integration. In practise, this means taking a transnational European project and using it as a lense in political and social discourse to trace how Britain and Europe have been placed regarding each other, and the implications this has for British identity. The chosen technology is the Eurofighter Typhoon, whose development involved numerous European nations ranging from Spain to France and Germany. The work seeks to contribute into the historiography focusing on identity in Britain’s Europhile versus Eurosceptic debate, and the growing field of technological history spearheaded by works linking technology and the co-construction of national identities. Keywords: Technology, Integration, Europhile, Eurosceptic, Britain, Europe, Eurofighter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stephen Washbourn White 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stephen Washbourn White 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stephen Washbourn White 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 626 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Gábor Sonkoly 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Koura, Ph.D. 583 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 152 kB