velikost textu

Kaligrafie na blízkovýchodních kovových předmětech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kaligrafie na blízkovýchodních kovových předmětech
Název v angličtině:
Calligraphic Inscriptions on Middle Eastern Metalwork
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Hartman
Vedoucí:
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Oponent:
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
Id práce:
178634
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
(ARN TRK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nápisy|písmo|kovodělná tvorba|přepis|islámské umění|blízkovýchodní umění|islámská kovodělná tvorba|Náprstkovo muzeum|kaligrafie|rituální misky|magické misky|medicínské misky|talismany
Klíčová slova v angličtině:
transctiption|Middle Eastern art|inscriptions|script|metalwork|transcription|Islamic art|middle eastern art|Islamic metalwork|Náprstek Museum|calligraphy|divination bowls|incantation bowls|magic bowls|magic-medicinal bowls|talismans
Abstrakt:
Abstrakt: Islámské rituální misky jsou jedním z přehlížených fenoménů islámského kovodělného řemesla. Jejich dekor je tvořen kombinací textových, geometrických a mystických vzorů a symbolů. Cílem této diplomové práce je tyto prvky popsat, prozkoumat a co nejblíže interpretovat. Práce čerpá ze sbírky Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, které vlastní kolekci čtrnácti misek z období mezi 13. a 20. stoletím. Tato práce se věnuje třinácti z nich.
Abstract v angličtině:
Abstract: Islamic ritual bowls are one of the most overlooked phenomena of Islamic metalwork. Their design is comprised of a mixture of textual, geometric and mystical patterns and symbols. The main goal of this thesis is to examine, describe and interpret these elements to the highest extent possible. This work is based on the collection of National Museum - Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures that is the owner of a collection of fourteen bowls whose origin is ranging from 13th to 20th century. Thirteen of them are being examined in this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Hartman 15.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Hartman 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Hartman 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc. 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB