velikost textu

Romská etnicita v Albánii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Romská etnicita v Albánii
Název v angličtině:
Roma´s ethnicity in Albania
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Vysloužilová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Id práce:
178626
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, etnická identita, Albánie
Klíčová slova v angličtině:
Roma, ethnic identity, Albania
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této bakalářské práce jsou romské skupiny v současné Albánii se zaměřením na problematiku jejich etnické identity. Práce se soustředí především na skladbu, resp. jednotlivé složky příslušné kolektivní identity. V obecné rovině je tedy zkoumán zejména vztah Romů, coby minority vůči albánské většině a způsobů, jakými je romská identita vytvářena a udržována právě jako identita kontrastní vůči identitě majoritní. Současně je však zkoumán i vztah jednotlivých romských (sub)skupin vůči sobě navzájem, s otevřenou možností závěru, že vztahy mezi jednotlivými (sub)skupinami jsou pro konstrukci odpovídající identity důležitější, než obecný vztah všech Romů vůči Albáncům. Vedle toho je v daném kontextu studována rovněž otázka užívání romštiny, resp. albánštiny, stejně jako tematika náboženské příslušnosti, případně otázka identity založené na příslušnosti k některé z vykonávaných profesí. Klí ová slova Romové, Egjiptanet, Ashkali, etnicita, Albánie, komunita
Abstract v angličtině:
Abstract The main goals of this bachelor thesis are description, analysis and overview of different Roma groups in example of current Albania and it focuses on the matter of ethnical identity. The thesis primarily concentrates on the compositions of collective identity with all its specifications and attributes. Generally it is the relationship between the Roma minority towards the Albanian majority that is researched. Also, the relationships and links between the Roma sub-groups themselves are taken into consideration as these relationships are eventually more important for individuals to identify with their own origin rather than relationships with any other ethnical or national group. Term ‘identity’ is defined as an affiliation in spectres of creed, language usage and inherited occupation. Key words Romany, Egjiptanet, Ashkali, ethnicity, Albania, community
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Vysloužilová 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Vysloužilová 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Vysloužilová 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. 470 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 154 kB