velikost textu

La Gestion des Lieux de Mémoire de la Communauté Juive, entre Conflits et Collaborations : Cas du Marais Parisien

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La Gestion des Lieux de Mémoire de la Communauté Juive, entre Conflits et Collaborations : Cas du Marais Parisien
Název v češtině:
Správa míst paměti židovské obce, mezi konfliktem a kooperací: případová studie pařížské čtvrti Marais
Název v angličtině:
Management of Jewish Community´s Lieux de Mémoire, between Conflict and Collaboration: Case of Parisian district Marais
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Margot Julie Creach
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
Nicolas Verdier
Ádám Takács
Robert Sandrine, Dr.
Id práce:
178617
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
TEMA - Evropské společnosti: identita a vývoj (TEMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Lieux de Mémoire|Héritage|Patrimoine|Paris|Juif|Quartier|Mémoire
Klíčová slova v angličtině:
Lieux de Mémoire|Heritage|Paris|Jew|Jewish|District|Memory
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměří na výzkum prezentace historie židovské komunity Marais v Paříži prostřednictvím prohlídek s výkladem o její historii. Po několika vlnách migrací pocházejících z různých částí světa je le Marais vnímána především jako židovská čtvrť. Díky svým četným památkám a muzeím spojeným s židovskou komunitou a jejími folklórními obchody je le Marais židovskou čtvrtí Paříže pro mnoho Pařížanů a turistů. Díky výzkumu historiků, sociologů a antropologů však uvidíme, že přítomnost této židovské komunity není tak silná, jak bychom si představovali. Kromě své bohaté historie byl okres jedním z prvních chráněných jako celek díky novému zákonu o ochraně kulturního a historického dědictví. Použitím těchto dat a díky případové studii prohlídky s průvodcem v le Marais uvidíme, proč je okres obzvláště vhodný pro prohlídky židovské historie s průvodcem a jak jeho složitost dovoluje průvodci ji používat mnoha různými způsoby.
Abstract v angličtině:
Abstract The research of this Master thesis will focus on the guided tours telling the history of the jewish community of the Marais in Paris. Following several waves of migrations coming from different parts of the world, le Marais is seen primarily as a jewish district. With its numerous monuments and museums linked to the jewish community and its folkloric shops, le Marais is the jewish district of Paris for many Parisians and tourists. However, thanks to the research of historians, sociologists and anthropologists, we will see that the presence of this jewish community is not as strong as one would imagine. Besides its rich history, the district was one of the first to be protected as a whole thanks to a new law protecting the heritage. Using these datas plus a case-study of guided tours in le Marais, we will see why the district is particularly suited to guided tours about its jewish history and how its complexity allows the guide to use it in many different ways.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Margot Julie Creach 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Margot Julie Creach 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Margot Julie Creach 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 769 kB
Stáhnout Posudek oponenta Nicolas Verdier 2.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ádám Takács 952 kB
Stáhnout Posudek oponenta Robert Sandrine, Dr. 2.55 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.55 MB