velikost textu

Finští puukkojunkkarit v literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finští puukkojunkkarit v literatuře
Název v angličtině:
Finnish Puukkojunkkarit in Literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Horká
Vedoucí:
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Kovář
Id práce:
178604
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie — Finská studia (FF SUO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
puukkojunkkarit|häjyt|finská literatura|komiks|jižní Pohjanmaa|19. století|zločin
Klíčová slova v angličtině:
puukkojunkkarit|häjyt|Finnish literature|comic|Southern Ostrobothnia|19th century|crime
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem tzv. puukkojunkkarit neboli häjyt, banditů působících od konce 18. století do konce 19. století v regionu jižní Pohjanmaa, a jejich obrazem v románu a komiksu. Úvodní část práce puukkojunkkarit obecně představuje a dále se věnuje jimi páchaným vraždám a zabitím. Hlavní část práce tvoří analýza tří literárních děl: románu Santeriho Alkia Puukkojunkkarit: kuvauksia nyrkkivallan ajoilta (1894) a komiksových knih Häjyt (2003) autora Tima Mäkeläho a Rannanjärvi on kuallu ja Isontaloon Antin tarina (2013) autorů Ensia Aalta a Eiji a Jukky Kuusistoových. Cílem práce je objasnit, jakým způsobem jsou puukkojunkkarit v těchto dílech zobrazováni a do jaké míry se autoři při jejich koncepci drželi reálných historických předloh. Klíčová slova puukkojunkkarit, häjyt, finská literatura, komiks, jižní Pohjanmaa, 19. století, zločin
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis deals with the phenomenon of so-called puukkojunkkarit or häjyt, knife fighters active in Southern Ostrobothnia from the end of the 18th century until the end of the 19th century, and their image in the literature and comic books. The initial part of the thesis introduces puukkojunkkarit generally and includes information about homicides they committed. The main part of the thesis contains an analysis of three works: Santeri Alkio's novel Puukkojunkkarit: kuvauksia nyrkkivallan ajoilta (1894), Timo Mäkelä's comic Häjyt (2003) and Ensio Aalto's, Eija Kuusisto's and Jukka Kuusisto's comic Rannanjärvi on kuallu ja Isontaloon Antin tarina (2013). The objective of the thesis is to determine how puukkojunkkarit are portrayed in those works and to what extent their characters are based on real historical figures. Keywords puukkojunkkarit, häjyt, Finnish literature, comic, Southern Ostrobothnia, 19th century, crime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Horká 4.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Horká 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Horká 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Horká 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kovář 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 152 kB