velikost textu

Pojetí existencialismu v dílech Loděnice a Juntacadáveres Juana Carlose Onettiho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí existencialismu v dílech Loděnice a Juntacadáveres Juana Carlose Onettiho
Název v angličtině:
The conception of existentialism in the works El astillero and Juntacadáveres by Juan Carlos Onetti
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Zemánková
Vedoucí:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Kalkusová
Id práce:
178560
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
existencialismus, prostor, Juan Carlos Onetti, Juntacadáveres, Loděnice
Klíčová slova v angličtině:
existentialism, space, Juan Carlos Onetti, Juntacadáveres, El astillero
Abstrakt:
Dílo Juana Carlose Onettiho značí začátek nové literární tvorby na území Latinské Ameriky. Přenos děje do rychlerostoucíhoprostředí města a popis vnitřního rozpoložení člověka vrženého do nových hektických situací značí rozchod se zažitým literárním stylem a významný posun nejen v románové tvorbě latinskoamerických spisovatelů 20. století. této bakalářské práci se pokusímo rozbor existencialistických prvků prostoru děl Loděnice pomocí kritických prací, odborné literatury, svědectví soudobých autorů i líčením autorovy vlastní biografie zkusím zachytit svět, který Onettiho myšlenkách stvořil hlavní hrdina výše dvou zmíněných románů, Larsen. líčová slova: Loděnice
Abstract v angličtině:
Abstract The work of Juan Carlos Onetti marks a new beginning in the literary world of Latin America. The focus on the quick formation of new cities and the description of a person’s deep emotions which are caused by the fast-changing chaotic world meant a breakup with the deep- rooted authorship and an important shift in the work of Latin American authors of the 20th century. In this bachelor’s thesis I will mark out the existentialist elements that are responding to the changing atmosphere of the Río de Plata area present in the novels El astillero and Juntacadaveres. Based on the critical works, opinions of fellow writers and author’s own point of view I will try to describe the world created by the protagonist of the above-mentioned novels, Larsen. key words: existentialism, space, Juan Carlos Onetti, Juntacadaveres, El astillero
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Zemánková 408 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Zemánková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Zemánková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 634 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Kalkusová 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB