velikost textu

Visualization of superfluid helium flows in the proximity of boundaries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Visualization of superfluid helium flows in the proximity of boundaries
Název v češtině:
Vizualizace proudění supratekutého helia v blízkosti hranice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Hrubcová
Vedoucí:
Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
Oponent:
Dr. Martin James Jackson, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Patrik Švančara
Id práce:
178559
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fyzika nízkých teplot; supratekutost; kvantová turbulence; mechanika tekutin; vizualizace proudění
Klíčová slova v angličtině:
low temperature physics; superfluidity; quantum turbulence; fluid mechanics; flow visualization
Abstrakt:
Výzkum proudění supratekutého helia (He II) patří mezi významné směry dnešního aktivního výzkumu. Značný pokrok ve fenomenologickém chápání fyzikálních procesů byl v nedávné době dosažen pomocí technik vizualizace proudění, které umožňují sledovat pohyb relativně malých částic zadržených v tekutině. Chování proudu indukovaných částic helia je studováno pro případ termálního protiproudu – nejběžnějšího toku helia He II – které se zkoumá v blízkosti zdroje, kde se významně posiluje vířivost. Předkládaná práce, která se tímto zabývá, tak přispívá k nové linii vědeckého bádání věnované studiu hraničních podmínek proudění kvantových jevů.
Abstract v angličtině:
The investigation of superfluid helium (He II) flows is an active and challenging research field. Progress in our phenomenological understanding of the underlying physics has been achieved in recent years by employing flow visualization techniques that allow following the motion of relatively small particles suspended in the fluid. The flow-induced particle behaviour is studied in the case of thermal counterflow – the most common type of He II flow – close to the flow source, where a significant vorticity enhancement is observed. The work aim is therefore to give a significant contribution to the emerging line of scientific enquiry dedicated to the study of wall-bounded quantum flows.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Hrubcová 7.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Hrubcová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Hrubcová 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Marco La Mantia, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Martin James Jackson, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 152 kB