velikost textu

Komentovaný překlad: Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen
Název v angličtině:
Annotated translation: Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Němcová
Vedoucí:
Mgr. Martin Šemelík
Oponent:
Mgr. Monika Žárská
Id práce:
178500
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura — Němčina pro mezikulturní komunikaci (NJL NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Překlad|analýza překladu|překladatelské problémy|překladatelské posuny|Jiří Levý|hudba|vliv hudby|křesťanská komunita|Bible
Klíčová slova v angličtině:
Translation|translation analysis|translation problems|translation shifts|Jiří Levý|music|influence of music|Christian community|Bible
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad německého textu do českého jazyka a odborně jej okomentovat. Výchozím textem je publikace „Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen: Eine wissenschaftliche und biblische Untersuchung“, kterou napsal německý autor Adolf Graul. Bakalářskou práci tvoří dvě základní části: samotný překlad a odborný komentář, který obsahuje překladatelskou analýzu podle metody Christiane Nord, metodu překladu, překladatelské problémy a překladatelské posuny, které vznikají při překladatelském procesu. Klíčová slova Překlad, analýza překladu, překladatelské problémy, překladatelské posuny, Jiří Levý, hudba, vliv hudby, křesťanská komunita, Bible.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to create a functionally equivalent translation of a German text into Czech and comment it. The source text is selected chapters of the book „Rock-, Pop und Technomusik und ihre Wirkungen: Eine wissenschaftliche und biblische Untersuchung“, written by a German author Adolf Graul. The thesis is divided in two main parts: the actual translation and an analysis of the original text based on Christiane Nord´s theory, including translation method, translation problems, and the translation shifts during a translation process. Key words Translation, translation analysis, translation problems, translation shifts, Jiří Levý, music, influence of music, Christian community, Bible.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Němcová 20.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Němcová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Němcová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Šemelík 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Žárská 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB