velikost textu

Sexualita lidí s mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexualita lidí s mentálním postižením
Název v angličtině:
Sexuality of People with Intellectual Disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Rousová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Mašát
Oponent:
Dr.Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Id práce:
178473
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
This thesis engages in the roles of people around a person with intellectual disability and his sexuality. It defines these roles and names their competences. It also follows the specifics of sexuality of people with intellectual disabilities and tries to demyth them. Theoretical findings are complemented with case studies and practical examples. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Rousová 461 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Rousová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Rousová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Mašát 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr.Ing. Alois Křišťan, Th.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 312 kB