velikost textu

Zvláštní způsoby dokazování v trestním právu procesním a komparace s anglosaským právním systémem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštní způsoby dokazování v trestním právu procesním a komparace s anglosaským právním systémem
Název v angličtině:
The special methods of proof in criminal procedural law and comparison with anglo-saxon legal system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Regina Skokanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
178408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvláštní metody dokazování, rekognice, rekonstrukce, vyšetřovací pokus, prověrka na místě, odposlechy, DNA důkazy
Klíčová slova v angličtině:
special methods of gathering evidence, recognition, reconstruction, investigative experiment, on-site examination, eavesdropping, DNA evidence special methods of gathering evidence, recognition, reconstruction, investigative experiment, on-site examination, eavesdropping, DNA evidence
Abstrakt:
Cílem této práce je srovnat zvláštní způsoby dokazování v trestním právu procesním v České republice a v anglosaských zemích (Anglii, Irsku a Skotsku). Nejdříve rozeberu stručný historický vývoj trestního procesu v českých zemích, následovat bude stručná charakteristika jednotlivých fází trestního procesu a poté podrobně rozeberu zvláštní způsoby dokazování v české jurisdikci (rekognice, rekonstrukce, konfrontace, prověrka na místě, vyšetřovací pokus) a poté způsoby dokazování v anglosaském právním systému. Kde to bude vhodné, upozorním na zjevné rozdíly mezi právními systémy v jednotlivých zemích přímo v jednotlivých kapitolách. V závěrečné kapitole pak podrobně rozeberu, čím se zvláštní způsoby dokazování v jednotlivých zemích liší a co mají naopak společného Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to compare the special methods of proof in the criminal procedural law in the Anglo-Saxon coutries (England, Irend and Scotland). Firstly I will concentrate briefly on the history of criminal law in the Czech Republic, followed by a short introduction of the phases of the trial. Then, the special methods of proof in the Czech system of law will be focused on in detail (recognition, reconstruction, confrontation, on-site examination and the crime experiment). Then I will turn back to the methods of gathering special evidence in the Anglo-Saxon countries. When possible, I will point out the diferrence between both system in the chapters themselves as they arise, however in the I will conclude the findings in the final chapter if the thesis: how the methods differ and what they have in common. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Regina Skokanová 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Regina Skokanová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Regina Skokanová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB