velikost textu

Poporodní blues a poporodní deprese - rizikové faktory a diagnostika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poporodní blues a poporodní deprese - rizikové faktory a diagnostika
Název v angličtině:
Postpartum blues and postpartum depression -risk factors and diagnostic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Thea Sedláčková
Vedoucí:
Mgr. Lea Takács
Oponent:
PhDr. Kristina Najbrtová
Id práce:
178402
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diagnostika|poporodní blues|poporodní deprese|rizikové faktory
Klíčová slova v angličtině:
diagnostics|postpartum blues|postpartum depression|risk factors
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poporodního blues a poporodní deprese, přičemž klade důraz na screening, resp. diagnostiku, a etiologii těchto psychických poruch. V literárně- přehledové části představuje vybrané nástroje sloužící k jejich screeningu či diagnostice a přináší shrnutí nejvýznamnějších rizikových faktorů, přičemž pozornost je věnována zejména faktorům souvisejícím s psychologickými a psychosociálními charakteristikami žen. Závěr literárně-přehledové části se věnuje vzájemnému vztahu mezi poporodním blues a poporodní depresí. Ve druhé části práce je předložen návrh kvantitativního výzkumu, který se zaměřuje na míru výskytu poporodního blues a poporodní deprese současně také na schopnost poporodního blues predikovat následný výskyt poporodní deprese. Klíčová slova: diagnostika, poporodní blues, poporodní deprese, rizikové faktory
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on the problematics of postpartum blues and postpartum depression. The particular emphasis is put on screening more precisely diagnostics and etiology of theese mental diorders. In the literature-overview section the thesis presents selected tools for screening and diagnostics and summarizes the most important risk factors. Particular attention is paid to factors related to the psychological and psychosocial characteristics of women. The conclusion of the literary-overview section concentrate on the relationship between postpartum blues and postpartum depression. In the second part of the thesis is presented a proposal of quantitative research. This research focuses on the prevalence of postpartum blues and postpartum depression and on the ability of postpartum blues to predict the subsequent occurrence of postpartum depression. Key words: diagnostics, postpartum blues, postpartum depression, risk factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Thea Sedláčková 673 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Thea Sedláčková 182 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Thea Sedláčková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Thea Sedláčková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lea Takács 714 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kristina Najbrtová 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB