velikost textu

Ochrana kytovců v mezinárodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana kytovců v mezinárodním právu
Název v angličtině:
Protection of Cetaceans in International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Renata Milcová
Oponenti:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Id práce:
178370
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana kytovců, mezinárodní právo, velrybářství, Mezinárodní velrybářská komise
Klíčová slova v angličtině:
Protection of cetaceans, international law, whaling, International Whaling Commission
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce představuje ve čtyřech kapitolách ochranu kytovců poskytovanou mezinárodním právem. První kapitola přibližuje řád kytovců z biologického hlediska, uvádí skutečnosti významné pro jejich ochranu a právní východiska ochrany kytovců. Druhá kapitola se věnuje právní úpravě lovu velryb. Podrobně rozebírá vývoj a současnou situaci Mezinárodní velrybářské komise jako jediné globální organizace pro řízení využívání velkých kytovců, a to zejména z hlediska přijímání ochranných opatření pro obnovu a zachování velrybích populací. Třetí kapitola se zaměřuje na druhovou ochranu kytovců jako ohrožených druhů. Čtvrtá kapitola se zabývá ochranou životního prostředí kytovců, a to jak jejich stanovišť jako oblastí se specifickými nároky na kvalitu, tak moří obecně.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In four chapters that this thesis consists of is presented the protection provided to cetaceans by international law. The first chapter gives insight into the biology of cetaceans, names facts relevant to their conservation and its legal basis. The second chapter deals with legal regulation of whaling. It analyzes the history and current situation in the International Whaling Commission as the only global organization to manage the exploitation of large cetaceans, particularly in terms of adopting protective measures for the recovery and conservation of whale stocks. The third chapter focuses on the species approach in protection of cetaceans as endangered animals. The fourth chapter addresses the protection of cetaceans' environment. First it deals with the protection of marine environment in general and then with the protection of cetacean habitats.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Milcová 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Milcová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Milcová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 570 kB