velikost textu

Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Název v angličtině:
The Use of Elements of Fascial Manipulation in Patients with Low Back Pain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Kačerová
Vedoucí:
Mgr. Silvie Táborská
Oponent:
Bc. Marie Novotná
Id práce:
178344
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, bolest, fasciální manipulace
Klíčová slova v angličtině:
lumbalgia, low back pain, fascia, pain, fascial manipulation
Abstrakt:
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Abstract v angličtině:
Author: Veronika Kačerová Tutor: Mgr. Silvie Táborská Opponent: Title of bachelor thesis: The Use of Elements of Fascial Manipulation in Patients with Low Back Pain Abstract: This bachelor thesis deals with an approach called Fascial Manipulation. Concretely, it is about the possibilities of using elements of this approach in patients with low back pain. Almost everybody somehow deals with low back pain in life. Fascial Manipulation could be the key in solving this problem. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into four sections. The first one is about the anatomy of lower back, the second one is about lumbalgia in general, the third one is about fascial system highliting the clinical point of view, the forth one is about Fascial Manipulation. The practical part involves case studies of two patients with low back pain (chronic and acute). The aim of this part is to find out the effects of a therapy based on elements of FM in patients with lumbalgia. Every therapy took aproximately 20-30 minutes and was held in a time period of 8 weeks. Key words: low back pain, Fascial Manipulation, fascia, lumbalgie, manual techniques
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kačerová 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kačerová 802 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kačerová 728 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Silvie Táborská 3.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Marie Novotná 3.87 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 750 kB