velikost textu

Lidé bez přístřeší na lůžkách následné péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidé bez přístřeší na lůžkách následné péče
Název v angličtině:
Homeless people on aftercare beds
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Koblihová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Pěnkava
Id práce:
178327
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra pastorační a sociální práce (27-PSP)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bezdomovství, zdravotní indikace, pobytové zařízení, kurátor, následná lůžková péče, dávky hmotné nouze
Klíčová slova v angličtině:
Homelessness, health indication, residential facility, curator, subsequent inpatient care, material need benefits
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Koblihová, DiS. 3.08 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Pěnkava 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 972 kB