velikost textu

Analýza repertoáru rukopisného kancionálu 18. století neznámé provenience

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza repertoáru rukopisného kancionálu 18. století neznámé provenience
Název v angličtině:
Analysis of the Repertoire of the 18th century Handwritten Hymnbook of Unknown Provenance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Marie Heroldová
Vedoucí:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.
Id práce:
178324
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kancionál|duchovní píseň|hymnografie|hymnologie|baroko
Klíčová slova v angličtině:
hymnbook|spiritual song|hymnography|hymnology|baroque
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá dosud neznámým anonymním českým nenotovaným rukopisným kancionálem z poloviny 18. století, který je v současné době v soukromém vlastnictví. Cílem práce je analýza shromážděného písňového repertoáru, jeho datační a atribuční kritika a identifikace možných textových předloh zpěvníku. Práce zároveň nastiňuje alespoň základní popis dosud neanalyzovaného pramene. Její součástí je také rejstřík písňových incipitů a soupis použitých nápěvových odkazů.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor‘s thesis focuses on an unknown anonymous Czech handwritten hymnbook from the half of the 18th century, which is currently in the private ownership. The songbook encompasses no musical notation. The aim of this thesis is to analyse the gathered song repertoir, to determine its age and autorship and to identificate the potential textual sources of the songbook. The thesis also outlines general description of the hymnbook, which has not yet been analysed. The index of the included song incipits and melody references is also part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Marie Heroldová 915 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Marie Heroldová 513 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Marie Heroldová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Marie Heroldová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB