velikost textu

Josef Čapek: "V barokním temnosvitu".

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Josef Čapek: "V barokním temnosvitu".
Název v angličtině:
Chiaroscuro and Josef Čapek.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Rozbořilová
Vedoucí:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
178309
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Čapek|baroko|výstava Pražské baroko|vizualita|kontrast|šerosvit|Kulhavý poutník|Psáno do mraků
Klíčová slova v angličtině:
Josef Čapek|baroque|exhibition Prague baroque|visuality|contrast|chiaroscuro|Kulhavý poutník|Psáno do mraků
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Josefa Čapka, a to především s ohledem na to, jak využívá vizuality ve svém literárním díle. V tomto ohledu je důležitým prvkem princip kontrastu, který jednak odkazuje k barokní technice šerosvitu, ale zároveň se u Čapka uplatňuje v širším smyslu, a to i v sublimované, abstraktní formě. Východiskem pro tento interpretační pokus je významná výstava Pražské baroko 1600-1800, na níž se Josef Čapek organizačně podílel, a skrze níž také v jeho myšlení rezonovaly některé prvky barokní estetiky. Pro interpretaci Čapkových doteků s barokem je důležité sledovat tyto tendence na pozadí historických událostí, a to zejména s ohledem na blížící se světovou válku, ale i v souvislosti s tzv. rehabilitací baroka. Těmto momentům se práce také věnuje a pokouší se je usouvztažnit s tvorbou Josefa Čapka. V poslední části se pak práce věnuje Čapkovým dílům, v nichž barokní impulzy rezonují nejvýrazněji, a to Kulhavému poutníkovi a Psáno do mraků. Klíčová slova: Josef Čapek, baroko, výstava, Pražské baroko 1600-1800, vizualita, kontrast, šerosvit, Kulhavý poutník, Psáno do mraků
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with literary work of Josef Čapek in relation to the concept of visual contrast. First, the historical background is set up, with highlights of then exposed interest in Baroque era on one hand, and increasing threat of World War II on the other. Both of these moments were relevant in connection with one of the most crucial cultural events in First Czechoslovak Republic: the exhibition of Pražské baroko 1600-1800. The essential hypothesis suggests that based on what has been indicated, some elements of the Baroque aesthetics appeared to be relevant for Josef Čapek's unique artisic expression as well, since they became subject of integration to his aesthetic frame. In this respect, the common ground between Čapek's modern artistic approach and Baroque aesthetics is believed to be shaped by the notion of visuality. Finally, these ideas are applicated on Čapek most prominently Baroque-influenced works, Kulhavý poutník and Psáno do mraků. Keywords: Josef Čapek, Baroque, exhibition, Pražské baroko 1600-1800, visuality, contrast, chiaroscuro, Kulhavý poutník, Psáno do mraků
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Rozbořilová 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Rozbořilová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Rozbořilová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB